Протокол допроса Гаврикова Ивана Демьяновича от 2 марта 1935 г.