Протокол допроса Козырева Василия Ивановича от 1 марта 1935 г.