Mały rocznik statystyczny Polski: wrzesień 1939 - czerwiec 1941